Нашите спонсори

Благодарение на спонсорите ни от Телерик и БАКБ ще можете да съпреживеете невероятната атмосфера на TEDxSofia

telerikLogo-web-225x90px

Телерик е водеща българска компания, която разработва и продава компоненти за потребителски интерфейси и софтуерни модули за .NET платформата на Microsoft. Сред последните продукти на компанията са и софтуер за автоматизирано тестване и такъв за управление на проекти. Телерик стартира дейността си с малък, но целеустремен екип през август 2002 г. и сега е една от най-динамично развиващите се софтуерни компании в света, с над 500 служители. Telerik печели признанието „работодател на годината” на Hewitt Associates за България за последните четири години и е считана е за един от най-добрите работодатели за Централна и Източна Европа.

Вижте нашите партньори.

Българо Американска Кредитна Банка е високо рентабилна специализирана банка. Банката е специализирана в предоставянето на обезпечено финансиране на фирмите от малкия и средния бизнес („МСП“) в България, с отделни кредитни програми за финансиране на МСП в различни сектори на икономиката, както и на фирми в отраслите на туризма и строителството. Банката отпуска заеми на своите клиенти чрез централния си офис в София и четири други офиса в страната. Стратегията на Банката е да поддържа дълготраен и рентабилен ръст на активите си, като същевременно запазва ниски оперативни разходи и използва максимално опита си в кредитирането на малките и средни предприятия в България. Стратегията на Банката за привличане на ресурс е да диверсифицира източниците си на финансиране като набира финансиране от местния и чуждестранен капиталов пазар и от чуждестранни банки и от българския депозитен пазар. Банката разполага с 5 офиса, мрежа от мобилни кредитни консултанти, които генерират кредити за Банката в приблизително 15 града извън съществуващата клонова мрежа и има по-малко от 150 служителя. Банката е носител на множество награди и отличия за деловите си постижения и корпоративния си принос.